Örkenezce

G | I | İ | S | Ş | U | Ü

Goklangoz -  Salyangoz [explanatory-dictionary]
İleşber -  Rençber, Çiftçi.
Irmızan -  Ramazan
Şemelek -  Ayak bileği çevresi.
Şepit -  Yufka Ekmeği
Üleşmek -  Paylaşmak
Ülük -  Sürahi yada saplı semaverlerin su akan ucu
Ümük -  Gırtlak