Örkenezce Genel

a | b | c | d | e | g | h | i | k | m | y | Ü | İ | Ş

Atkı -  Samana özel 5 li Dirgen
Badılcan -  Patlıcan
Bıkla -  Menemen yemeği
Bölce -  Fasulye
Bostan -  Salatalık
Combalak gılmak -  Takla atmak.
Deegi -  Büyük Tırmık
Deşirmek -  Toplamak
Esiran -  Hamur meleğiselerini(Beze) ekmeklik boyutunda kesmeye yarayan alet
Gavate -  Domates
Goklangoz -  Salyangoz
Gosa -  Tırpan
Horata -  Şaka
İleşber -  Rençber, Çiftçi.
Irmızan -  Ramazan
Kelem -  Lahana
Kosa -  Tırpan.
Matçalı -  Düzensiz,özensiz kimse.
Meleğise -  Bazı yörelerde Beze denir, yani ekmeklik ebatı kadar hamur koparılmış top edilmiş hali.
Şemelek -  Ayak bileği çevresi.
Şepit -  Yufka Ekmeği
Üleşmek -  Paylaşmak
Ülük -  Sürahi yada saplı semaverlerin su akan ucu
Ümük -  Gırtlak
Yeregeçen -  Havuç