Örkenezce Genel

c | g | i | k | Ü | İ | Ş

Combalak gılmak -  Takla atmak.
Goklangoz -  Salyangoz
İleşber -  Rençber, Çiftçi.
Irmızan -  Ramazan
Kosa -  Tırpan.
Şemelek -  Ayak bileği çevresi.
Şepit -  Yufka Ekmeği
Üleşmek -  Paylaşmak
Ülük -  Sürahi yada saplı semaverlerin su akan ucu
Ümük -  Gırtlak