Bağkonak Eğitim-Öğretim Durumu

Bağkonak Kasabası-Eğitim ve Öğretim Durumu

     Tarihçe: Eski adı Örkenez olarak bilinen kasabamızda eğitimin ne zaman başladığı konusunda kesin bir belge ve bilgi kaydı bulunmamakla birlikte tahminen 1880 yıllarından beridir süregeldiği sanılmaktadır.Bu eğitim Kale mevkiindeki Medrese de uzun süre sürdürülmüştür.Daha sonra Mustafa Mızrak’a ait yerde Taş Medrese yapılmış,burada devam edilmiştir.1936 yılında devlet kararı ile okul yapılınca yerini 1937-1938 eğitim-öğretim döneminde Bağkonak İlkokulu’na bırakmıştır.Burada ders veren hocaların bazılarının isimlerini anabileceğiz.

     Bundan önceki okul yaptırma ile ilgili belgeyi Yeşil Bağkonak isimli Dergiden okuyabilirsiniz.1937-1938 eğitim-öğretim döneminin ilk Öğretmeni ve Müdürü Elazığ’lı A.Kerim Köse’dir.1936’da yapılan okul 1995’te karara bağlanır 1996 yılında yıkılır.1947 senesinde yapılan Öğretmen Evi ,1989 yılında  yıkılır.Bu okula ek olarak 1969 yılında 5 derslikli yeni bir bina yapılır ve hizmete açılır.1965 yılında ise Ortaokul için girişimler başlatılır,1968’den itibaren eğitime geçici binada başlatılır ve 1983 yılında 6 derslikli olarak eğitime devam eder.(Bu günkü Bağkonak Lisesi’nin binası)Dergide çelişkili bilgiler olduğu için bu bilgileri kabul etmek durumundayım.1987 yılında Bağkonak Lisesi eğitime başlar(Kütüphane binası).Bağkonak Ortaokulu 1993 yılında M.E.B. kararı ile İlköğretim Okulu bünyesinde eğitimine devam edecektir.Son öğretim döneminin müdürü ve benim de zamanında öğrenciliğini yaptığım Hilmi Aytekin’dir.Ortaokul’un ilk müdürü; 1968-1971 İrfan Dağdaş(Türkçe)1989’a kadar Ali Osman Kapçı(Kendisinin zamanında öğrencisiydim).Daha sonra İlkokul ile birleşince İlköğretim Okulu müdürlüğünde bulunmaktadır.İlk Lise müdürü; Kerim Kaplan,1997 bilgilerine göre Ahmet Dalabasmaz müdürlük yapmıştır.

     Eğitim-Öğretim katkı ve Kültürel yönden gelişimi için Kütüphane mevcut bulunmaktadır.Kütüphane,yaklaşık 37 yıldır hizmet vermekte ve 12 000 civarında kitap bulunmaktadır.Ancak yer yeterli olmadığı için çok az bir miktarı kullanılabilmektedir.-Bizim zamanımızda çok dolu olmaktaydı,ama şimdi eskisi kadar yoğun değil.Dijital Bilimler için yok denecek kadar az bir potansiyele sahiptir.

Günümüzde Lise kapatıldı, İlköğretim taşımalı eğitim ile sürdürülmektedir. Aşırı göç nedeniyle az sayıda öğrenci eğitim öğretim yapabilmektedir.