Örkenezce Deyimler


Combalak gılmak -  Takla atmak.