Örkenez Sözlüğü

b | d | e | g | h | k | m | Ü | Ş

Bıkla -  Menemen yemeği
Deegi -  Büyük Tırmık
Deşirmek -  Toplamak
Esiran -  Hamur meleğiselerini(Beze) ekmeklik boyutunda kesmeye yarayan alet
Gavate -  Domates
Gosa -  Tırpan
Horata -  Şaka
Kelem -  Lahana
Kosa -  Tırpan.
Matçalı -  Düzensiz,özensiz kimse.
Meleğise -  Bazı yörelerde Beze denir, yani ekmeklik ebatı kadar hamur koparılmış top edilmiş hali.
Şemelek -  Ayak bileği çevresi.
Şepit -  Yufka Ekmeği
Üleşmek -  Paylaşmak
Ülük -  Sürahi yada saplı semaverlerin su akan ucu
Ümük -  Gırtlak