Örkenezce Genel

a | b | c | d | e | g | h | i | k | m | y | Ü | İ | Ş
Reset list
Matçalı -  Düzensiz,özensiz kimse.
Meleğise -  Bazı yörelerde Beze denir, yani ekmeklik ebatı kadar hamur koparılmış top edilmiş hali.