Örkenezce Genel

a | b | c | d | e | g | h | i | k | m | y | Ü | İ | Ş
Reset list
Deegi -  Büyük Tırmık
Deşirmek -  Toplamak