Örkenez Sözlüğü

b | d | e | g | h | k | m | Ü | Ş
Reset list
Matçalı -  Düzensiz,özensiz kimse.
Meleğise -  Bazı yörelerde Beze denir, yani ekmeklik ebatı kadar hamur koparılmış top edilmiş hali.