Örkenez Sözlüğü

b | d | e | g | h | k | m | Ü | Ş
Reset list
Deegi -  Büyük Tırmık
Deşirmek -  Toplamak